Zaułek zamkowy

zaulek zamkowy

Przebieg ulicy Zamkowej i zabudowa położonego niedaleko placu (obecnie placu Niepodległości) ulegały największym zmianom na przestrzeni wieków i dziesięcioleci. Prawdopodobnie tutaj, we wschodniej części miasta w pobliżu późniejszej Bramy Krakowskiej, znajdował się wczesnośredniowieczny gród.
 
Wychodząca z północno-wschodniego narożnika rynku ulica, otrzymała nazwę od położonej obok budowli (dawnego zamku), której mur w swej najniższej części (fundamentów) jest przedłużeniem biegnącego tutaj miejskiego muru obronnego.
 
Pod koniec XIII w., istniał tu dwór książęcy, a pierwszy murowany zamek powstał prawdopodobnie pod koniec XIV w. W 1590 r. została wzniesiona przez książąt brzeskich budowla piętrowa o gotyckich oknach. Pod koniec XVII w. zamek uległ ruinie, w 1720 r. przebudowany został na siedzibę kluczborskich dóbr cesarskich. W XIX w. mieścił się tutaj urząd skarbowy, następnie sądy różnej instancji. W 1854 r. budynek otrzymał drugą kondygnację.
 
W 1907 r. dawna wieża zamkowa, zbudowana z cegieł i mająca wysoki cokół z kamieni polnych, została przebudowana na wieżę ciśnień, otrzymując nowy dwustopniowy dach namiotowy.   
 
W latach 1931–1932 były przeprowadzane prace budowlane, których celem było poprowadzenie ulicy Zamkowej poza obręb murów miejskich. Wtedy wyburzono dolną część dawnego zamku i stojący na jego tyłach budynek dawnego magazynu solnego.
 
Wystawa czynna do końca lutego 2014 r.
 
 
 

Dla niedowidzących

Wersja dla niedowidzących

Informacje


adres  ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork

tel.  (77) 418 27 07

email  muzeum@kluczbork.pl

ie www.muzeum.kluczbork.pl

  Facebook: Dołącz do nas!

  Znajdź nas na Instagramie

Bilet normalny: 4,00 zł

Bilet ulgowy: 2,00 zł

W niedziele wstęp bezpłatny

Oprowadzanie: niedziela i święta: 35,00 zł od grupy (grupa maksymalnie do 25 osób)*

 

wtorek- piątek: 10:00 - 12:30

i 13:00 - 16:00*

niedziela: 10:00 - 11.45 i 12:00 - 14:00*

* UWAGA! Wstęp na ekspozycje najpóźniej 30 min przed zamknięciem Muzeum.