Dział Historii

ŻyrandolDział Historii gromadzi zabytki archiwalne, dokumenty związane z regionem oraz wytwory kultury materialnej minionych okresów historycznych. Zbiory historyczne są różnorodne – starodruki, numizmaty, militaria, wyroby rzemiosła. Kładziony jest akcent na gromadzenie materiałów ikonograficznych i dokumentów życia współczesnego Ziemi Kluczborskiej. 

 


Dla niedowidzących

Wersja dla niedowidzących