Ogłoszenie o przetargu "Remont dachu i poddasza budynku Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku"

Ogłoszenie_o_zamówieniu_19_listopada_2020.pdf

 

SIWZ-muzeum1.doc

Załącznik_nr_1_wzór_oferty.doc

Załącznik_nr_2_wzór_oświadczenia_Wykluczenie.docx

Załącznik_nr_3_wzór_oświadczenia_warunki.docx

Załącznik_nr_4_zobowiązanie_innego_podmiotu.doc

Załącznik_nr_5_wykaz_osób.doc

Załącznik_nr_6_wykaz_robót.docx

Załącznik_nr_7_oświadczenie_art_24_ust__1__pkt_23.doc

Załącznik_nr_8_wzór_umowy_muzeum1_za_8__10_2020.doc

Załącznik_nr_1_do_umowy.doc

 

Załącznik nr 9 - dokumentacja projektowa:

 

Projekt budowalny mała architektura

Inwentaryzacja_i_projekt_zagospodarowania_terenu.pdf

Projekt_budowlany_mała_architektura.pdf

 

Projekt budowlany

 

Ekspertyza techniczna_budynek Muzeum

Ekspertyza_techniczna_Muzeum_Zamkowa_07_2019.pdf

 

Instalacje elektryczne_budynek Muzeum

Opis_Instalacje_elektryczne_budynek_Muzeum.pdf

PB-Elekt_1.pdf

PB-Elekt_2.pdf

PB-Elekt_3.pdf

 

Inwentaryzacja budowlana_budynek Muzeum

Opis_Inwentaryzacja_Muzeum_Zamkowa_07_2019.pdf

PB-I-1.pdf

PB-I-2.pdf

PB-I-3.pdf

PB-I-4.pdf

PB-I-5.pdf

PB-I-6.pdf

PB-I-7.pdf

 

Specyfikacje techniczne_budynek Muzeum

SPECYFIKACJE_TECHNICZNE.pdf

STWIORB_elektr.pdf

 

Dach_konstrukcja_-_rzut_połaci_dachu.pdf

Dach_konstrukcja_-_rzut_strychu_rys_2.pdf

Dach_konstrukcja_-_rzut_strychu_rys_3.pdf

Dach_konstrukcja_-_rzut_strychu.pdf

Elewacja_wschodnia.pdf

Elewacja_zachodnia.pdf

Projekt_budowlany.pdf

Projekt_zagospodarowania_terenu.pdf

Rzut_poddasza.pdf

 

Przedmiary

MUZEUM_KLUCZBORK_2020_PRZEDMIAR_ROBÓT.pdf

Przedmiar_robót-elektr.pdf

 

Decyzja_1.pdf

Decyzja_2.pdf

Decyzja_3.pdf

Decyzja_4.pdf

 

Dodano 01.12.2020 r.

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. "Remont dachu i poddasza w budynku Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku".jpg

 

Dodano 07.12.2020

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP.docx

 

Dodano 15.12.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

 

 

 

„Zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu poprzez remont budynku Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku oraz działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne”

3 września 2020 r. w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku  podpisano z Zarządem Województwa Opolskiego umowę o dofinansowanie, za sprawą której kolejne unijne środki trafią do Gminy Kluczbork. Umowa ta dotyczy realizacji projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu poprzez remont budynku Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku oraz działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014–2020, Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura. 

Z ramienia Województwa Opolskiego umowę podpisał Marszałek Województwa Pan Andrzej Buła oraz Członek Zarządu Województwa Opolskiego Pan Szymon Ogłaza natomiast Muzeum im. Jana Dzierżona reprezentowała Dyrektor Pani Izabella Gomułkiewicz oraz Pani Regina Przybynowska. Przedmiotowy projekt jest przedsięwzięciem partnerskim realizowanym przez Muzeum im. Jana Dzierżona oraz Gminę Kluczbork. Jego celem  jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych poprzez stworzenie warunków do intensywniejszego wykorzystania Muzeum im. Jana Dzierżona przez mieszkańców Kluczborka i nie tylko.  W wyniku realizacji projektu zostanie wykonany remont dachu i przebudowane poddasza budynku muzeum oraz działania z zakresu poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych.  Uzupełnieniem działań inwestycyjnych będzie szereg przedsięwzięć informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, w tym o charakterze niestandardowym, aktywizujących i angażujących w działania muzeum adresatów jego oferty.  Szacowane koszty kwalifikowane projektu opiewają na kwotę 648 667,97zł z czego dofinansowanie z UE to 299 999,96 zł.

Oficjalne podpisanie umowy

Dla niedowidzących

Wersja dla niedowidzących

BIP

Deklaracja dostępności

Wirtualny spacer

 
 

Informacje


adres  ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork

tel.  (77) 418 27 07

email  muzeum@kluczbork.pl

ie www.muzeum.kluczbork.pl

  Facebook: Dołącz do nas!

  Znajdź nas na Instagramie

Bilet normalny: 4,00 zł

Bilet ulgowy: 2,00 zł

W niedziele wstęp bezpłatny

 

Na ekspozycje plenerowe wstęp bezpłatny (od 1 lipca 2021 r.)

 

Oprowadzanie: niedziele i święta: 35,00 zł od grupy (grupa maksymalnie do 25 osób).

 

MUZEUM CZYNNE 

wtorek- piątek: 10:00 - 16:00*

niedziela: 10:00 - 14:00*

* UWAGA! Wstęp na ekspozycje najpóźniej 30 min przed zamknięciem Muzeum.