Człowiek, duszpasteż, mąż stanu...

sapiecha

Od 15 marca do 22 kwietnia 2012 r. w kluczborskim Muzeum można oglądać wystawę przybliżającą postać wybitnego człowieka, duszpasterza, męża stanu – kardynała Adama Stefana Sapiehę.
 
Metropolita krakowski (…) posiadał ogromny autorytet. Był arystokratą nie tylko z urodzenia, ale także ducha i charakteru. Stanowczy i nieugięty w swych poglądach, łączył godność z prostotą. Człowiek niezwykle żarliwej modlitwy, wielkiej serdeczności, dobroci, skromności. Nigdy nie było obojętny wobec ludzkiej krzywdy i biedy. Kochany przez wiernych, u wrogów wywoływał bezsilność.[1]
 
Serdecznie zapraszamy do zwiedzania!
 
 
[1] Jarosław Szarek, Wstęp, [w:] Człowiek, duszpasterz, mąż stanu. Kardynał Adam Stefan Sapieha, Kraków 2011 r., s. 3.

Dla niedowidzących

Wersja dla niedowidzących

Informacje


adres  ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork

tel.  (077) 418 27 07

email  muzeum_kluczbork@op.pl

ie www.muzeum.kluczbork.pl

  Facebook: Dołącz do nas!

Bilet normalny: 4,00 zł

Bilet ulgowy: 2,00 zł

W niedzielę wstęp bezpłatny

Oprowadzanie: niedziela i święta: 35,00 zł od grupy (grupa maksymalnie do 30 osób)

wtorek- piątek : 10.00 - 15.30

niedziela: 10.00 - 13.30

Uwaga - dla grup zorganizowanych istnieje możliwość ustalenia innego terminu zwiedzania (uzgodnionego przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem).