Z CZELUŚCI MUZEALNYCH MAGAZYNÓW... MONETY

Aby zaspokoić potrzebę wiedzy miłośników naszego Muzeum prezentujemy kolejny  z cyklu – EKSPONAT MIESIĄCA!
Tym razem przygotowaliśmy coś dla fanów numizmatów – srebrne kluczborskie monety z 1622 r.
Mennica w Kluczborku działała dwukrotnie:  za panowania księcia Bolesława III Rozrzutnego, w 1321 r. bito srebrne kwartniki; a za panowania księcia Jana Chrystiana, w latach 1621-1622 bito 3 krajcary, 24 krajcary, półtalary, talary oraz monety pięciodukatowe.  
W zbiorach Muzeum posiadamy jedynie dwie pochodzące z niej monety. Są to 3 krajcary z 1622 r. wybite z 2,5 łutowego* srebra (200 szt. z 1 grzywny*) o różnym stopniu zachowania.  
 
MONETA 1 
AWERS: 
Przedstawienie orła śląskiego, nad jego łapami umieszczono litery B H - znak mincerza – Burkharda Hase. Na otoku napis: MO/NETA / . NO/VA/.  ARGENT/EA/ . CRUCIB/URGENSIS/ . 1622.  
(tłum. Nowa srebrna moneta kluczborska 1622) 
REWERS: 
Herb księstwa brzesko-legnickiego: dwie tarcze herbowe -  z orłem dolnośląskim (legnicka) i z szachownicą (brzeska). Nad tarczami korona. Na otoku napis: D/EI/ . G/RATIA/ .  IO/HAN/ . CHR/ISTIAN/ . DUX. SIL/ESIAE/ . LI/GNICENSIS/. ET B/REGENSIS/   
(tłum. Z Bożej łaski Jan Chrystian książę śląski, legnicki i brzeski) 
Awers Rewers
 
MONETA 2 
AWERS: 
Przedstawienie orła śląskiego nad jego łapami umieszczono litery B H - znak mincerza - Burkharda Hase. Na otoku napis: MO/NETA/ . NO/VA/.  ARGENT/EA/ . CRUCI/BURGENSIS/ . 1622.  
(tłum. Nowa srebrna moneta kluczborska 1622) 
REWERS: 
Herb księstwa brzesko-legnickiego: dwie tarcze herbowe - z orłem dolnośląskim (legnicka) i z szachownicą (brzeska). Nad tarczami korona. Na otoku napis: D/EI/ . G/RATIA/ . IO/HAN/ . CHR/ISTIAN/ . DUX. SIL/ESIAE/ . LI/GNICENSIS/ . ET B/REGENSIS/ .  
(tłum. Z Bożej łaski Jan Chrystian książę śląski, legnicki i brzeski)  
*dawna jednostka miary masy służąca do określania wagi monet i wagi probierczej srebra; 1 łut = 1/16 grzywny lub 1/32 funta (od 10 do 50 gramów) 
*dawna jednostka miary masy 
Awers Rewers

Dla niedowidzących

Wersja dla niedowidzących

BIP

Deklaracja dostępności

Wirtualny spacer

 
 

Informacje


adres  ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork

tel.  (77) 418 27 07

email  muzeum@kluczbork.pl

ie www.muzeum.kluczbork.pl

  Facebook: Dołącz do nas!

  Znajdź nas na Instagramie

Bilet normalny: 4,00 zł

Bilet ulgowy: 2,00 zł

W niedziele wstęp bezpłatny

 

Na ekspozycje plenerowe wstęp bezpłatny.

Oprowadzanie: niedziele i święta: 35,00 zł od grupy.

 

MUZEUM CZYNNE 

wtorek  czwartek: 10:00 –16:00*

piątek: 10:00 – 18:00*

niedziela: 10:00 – 14:00*

 

* UWAGA! Wstęp na ekspozycje najpóźniej 30 min przed zamknięciem Muzeum.

Dla grup zorganizowanych jest możliwość ustalenia innego terminu zwiedzania (uzgodnionego min. z dwutygodniowym wyprzedzeniem).