(Nie tylko) wielościany - wystawa modeli Piotra Pawlikowskiego (plakat ekspozycji).

Zapraszamy na niezwykłą podróż do świata geometrycznej harmonii i symetrii! W naszym Muzeum prezentujemy wystawę modeli Piotra Pawlikowskiego - „(NIE TYLKO) WIELOŚCIANY".
 
Motywem przewodnim wystawy są wielościany platońskie i archimedesowe, które od wieków fascynują matematyków swoją doskonałością i harmonią.  W niemal każdym przypadku wierzchołki prezentowanych modeli pokrywają się z wierzchołkami jednego z wielościanów należących do wymienionych wyżej rodzin. W niektórych przypadkach jest to dość łatwe do zaobserwowania, ale w innych wymaga pewnej spostrzegawczości. Na wystawie zobaczymy nie tylko klasyczne formy tych wielościanów, ale także ich unikalne wariacje, które pokazują nieskończoną różnorodność i piękno świata geometrii. I jak dodaje Autor wystawy: „Dostrzeganie powiązań i wzajemnych relacji między modelami nie jest najważniejsze. Można cieszyć oczy pięknem kształtu i harmonią symetrii nie będąc w pełni świadomym ich matematycznego kontekstu".
 
Serdecznie zapraszamy!!!
 
 

Na pocztówkowym szlaku... wsie, wioski i przysiółki - plakat ekspozycji. Na białym tle pocztówka przedstawiająca nieistniejący już pałac w Szymonkowie.

„Na pocztówkowym szlaku – wsie, wioski i przysiółki”Dawna karta pocztowa to nie tylko ciekawy widoczek, ale przede wszystkim dokumentacyjne źródło ikonograficzne. Ukazuje układ urbanistyczny i architektoniczny miasta, rejestruje zmiany w nazewnictwie ulic, placów, wyglądzie budynków. Ukazuje przemiany w życiu danej społeczności, utrwalone często przypadkowo w obiektywie aparatu.

Zapraszamy na kolejną, czwartą już, wystawę czasową z cyklu wystaw prezentujących kolekcję pocztówek ze zbiorów historycznych Muzeum w Kluczborku. Tym razem poświęcona jest pocztówkom z wsi, wiosek i przysiółków, wydanym przed 1945 r., a ich dopełnieniem są widokówki powojenne.

Wystawa będzie prezentowana do końca kwietnia 2024 r.

Fragment ekspozycji - widok ogólny sali, na ścianach powieszone plansze z pocztówkami Fragment ekspozycji - widoczna plansza z pocztówkami, m.in. ze Smard i Świniar