Plakat wystawy "70 zabytków z okazji 770 lat Kluczborka", ekspozycja czynna: marzec-czerwiec 2023. W dolnej części plakatu pocztówka z panoramą miasta.Serdecznie zapraszamy na najnowszą wystawę przygotowaną specjalnie z okazji 770 rocznicy urodzin naszego miasta. Na ekspozycji można obejrzeć 70 eksponatów, pochodzących głównie z działu historii. W sporej części są to zabytki nowopozyskane, które po raz pierwszy mamy okazję  zaprezentować szerokiemu gronu miłośników lokalnej i nie tylko, historii. To nie koniec debiutów, również po raz pierwszy udostępniamy cyfrowe wersje zdigitalizowanych zabytków, znajdujących się w naszych zbiorach. Zachęcamy także do czynnego współtworzenia ekspozycji – w salach czekają na Państwa mapy i kolorowe karteczki, za pomocą których można oznaczyć interesujące miejsca, również te nieistniejące oraz zabytki. Ekspozycji towarzyszą dodatkowe wydarzenia, m.in konkurs plastyczny, lekcja muzealna i warsztaty. Szczegóły na plakatach.


Serdecznie zapraszamy do zwiedzania - wystawa czynna do końca czerwca 2023 r.
 

Dzieje Kluczborka - lekcja muzealna (oferta dla grup zorganizowanych) towarzysząca wystawie "70 zabytków z okazji 770 lat Kluczborka"Warsztaty linorytu "Moje miasto" dla grup zorganizowanych, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu, koszt zajęć: bilet wstępu + 5 zł/os. za uczestnictwo w zajęciach

Fragment ekspozycji, na fotografii widoczne antyramy ze starymi pocztówkami z Kluczborka, oraz trzy obrazy oprawione w ramy przedstawiające: dawna bramę krakowską, ratusz i kamienice przed pożarem, oraz widok ulicy Zamkowej. Fragment ekspozycji - w gablocie znajdują się kwity Górnośląskiej firmy przewozowej

Fragment ekspozycji - na pierwszym planie widoczna część starej mapy Kluczborka, w tle wiszące antyramy z fotografiami i pocztówkami oraz gabloty z eksponatami. Fragment ekspozycji - na fotografii widoczne trzy antyramy ze zdjęciami ukazującymi dawnych mieszkańców Kluczborka, fragmenty miasta, oraz plany budynków.

Fragment ekspozycji - na fotografii widoczne gabloty, w nich na pierwszym planie widoczny wilkom bractwa czeladniczego cechu rzeźników. Fragment ekspozycji - na fotografii widoczna gablota,w której znajdują się porcelitowe korki do zamykania butelek.

Gratka dla miłośników historii Kluczborka. Z okazji urodzin miasta, po raz pierwszy udostępniamy cyfrowe wersje zdigitalizowanych zabytków, znajdujących się w naszych zbiorach.

Księga A - spis narodzin, ślubów i zgonów, Gmina Żydowska, Kluczbork 1815-1853

Księga B - spis rodzin żydowskich, Kluczbork 1815-1835

Księga meldunkowa mieszkańców Kluczborka z lat 1860-1880

Zespół dokumentów znalezionych w kuli iglicy wieży kluczborskiego ratusza

Dokumenty sporządzone zostały na siedmiu kartach papieru (dwa duże arkusze zgięte na pół i trzy pojedyncze karty z zagiętą krawędzią). Niektóre z kart zapisane są dwustronnie, przy czym tekst na pierwszej stronie napisano odręcznie czarnym atramentem, resztę tekstu stanowi maszynopis. Pierwotnie dokumenty zszyto czarno-białym sznurkiem, opatrzono pieczęciami, zwinięto w rulon, związano różowym sznurkiem i zamknięto w metalowej tubie.

Dokumenty zostały sporządzone w 1926 r. i zawierają opis historii ratusza i miasta w latach 1737-1926.

W rulonie znajdowały się:

Str. 1  Karta tytułowa wprowadzająca – rękopis spisany 12.11.1926 r. Podpisali się pod nim rajcy i burmistrz ówczesnego Kreuzburga – Waldemar Reche.

Str. 2-3 Odpis dokumentu spisanego w 1752 r. w języku łacińskim wraz z tłumaczeniem na język niemiecki.

Str. 4-5 Odpis dokumentu w języku niemieckim z 31.10.1858 r., podpisanego przez kluczborskich rajców z burmistrzem Robertem Mϋllerem na czele.

Str. 6-9  Historia Ratusza od roku 1858 spisana 12.11.1926 r., z dokładnym spisem osób zaangażowanych w jego przebudowę.

3 krajcary z 1622 r. wybite z 2,5 łutowego* srebra

Mennica w Kluczborku działała dwukrotnie: za panowania księcia Bolesława III Rozrzutnego, w 1321 r. bito srebrne kwartniki, a za panowania księcia Jana Chrystiana, w latach 1621-1622 bito 3 krajcary, 24 krajcary, półtalary, talary oraz monety pięciodukatowe.  W zbiorach Muzeum posiadamy jedynie dwie pochodzące z niej monety. Są to 3 krajcary z 1622 r. wybite z 2,5 łutowego* srebra (200 szt. z 1 grzywny**) o różnym stopniu zachowania. 

AWERS: 

Przedstawienie orła śląskiego, nad jego łapami umieszczono litery B H - znak mincerza - Burkharda Hase. Na otoku napis: MO/NETA / . NO/VA/.  ARGENT/EA/ . CRUCIB/URGENSIS/ . 1622.  

(tłum. Nowa srebrna moneta kluczborska 1622) 

REWERS: 

Herb księstwa brzesko-legnickiego: dwie tarcze herbowe -  z orłem dolnośląskim (legnicka) i z szachownicą (brzeska). Nad tarczami korona. Na otoku napis: D/EI/ . G/RATIA/ .  IO/HAN/ . CHR/ISTIAN/ . DUX. SIL/ESIAE/. LI/GNICENSIS/. ET B/REGENSIS/   

(tłum. Z Bożej łaski Jan Chrystian książę śląski, legnicki i brzeski) 

*dawna jednostka miary masy służąca do określania wagi monet i wagi probierczej srebra; 1 łut = 1/16 grzywny lub 1/32 funta (od 10 do 50 gramów) 

**dawna jednostka miary masy

 

 

"Pomiędzy światłem a cieniem" - zapowiedź wystawy Łukasza Rawskiego, wernisaż 17 lutego o godz. 18.30

Zapraszamy na wystawę 
"Pomiędzy światłem, a cieniem 
Łukasz Rawski - XX lat pracy twórczej"
pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły.
Będzie to pierwsza indywidualna wystawa Łukasza Rawskiego, na której zaprezentowana zostanie retrospektywa jego twórczości. Zobaczymy takie rodzaje fotografii jak: portret, martwa natura, fotokolaż oraz fotografia konceptualna. Dodatkowo wystawa będzie prezentować działalność malarską autora oraz małe formy rzeźbiarskie.
 
Łukasz Rawski "Pomiędzy światłem, a cieniem Łukasz Rawski - XX lat pracy twórczej" | 17.02 – 21.05. 2023 r.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!