Ogłoszenie o przetargu "Remont dachu i poddasza budynku Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku"

Ogłoszenie_o_zamówieniu_19_listopada_2020.pdf

 

SIWZ-muzeum1.doc

Załącznik_nr_1_wzór_oferty.doc

Załącznik_nr_2_wzór_oświadczenia_Wykluczenie.docx

Załącznik_nr_3_wzór_oświadczenia_warunki.docx

Załącznik_nr_4_zobowiązanie_innego_podmiotu.doc

Załącznik_nr_5_wykaz_osób.doc

Załącznik_nr_6_wykaz_robót.docx

Załącznik_nr_7_oświadczenie_art_24_ust__1__pkt_23.doc

Załącznik_nr_8_wzór_umowy_muzeum1_za_8__10_2020.doc

Załącznik_nr_1_do_umowy.doc

 

Załącznik nr 9 - dokumentacja projektowa:

 

Projekt budowalny mała architektura

Inwentaryzacja_i_projekt_zagospodarowania_terenu.pdf

Projekt_budowlany_mała_architektura.pdf

 

Projekt budowlany

 

Ekspertyza techniczna_budynek Muzeum

Ekspertyza_techniczna_Muzeum_Zamkowa_07_2019.pdf

 

Instalacje elektryczne_budynek Muzeum

Opis_Instalacje_elektryczne_budynek_Muzeum.pdf

PB-Elekt_1.pdf

PB-Elekt_2.pdf

PB-Elekt_3.pdf

 

Inwentaryzacja budowlana_budynek Muzeum

Opis_Inwentaryzacja_Muzeum_Zamkowa_07_2019.pdf

PB-I-1.pdf

PB-I-2.pdf

PB-I-3.pdf

PB-I-4.pdf

PB-I-5.pdf

PB-I-6.pdf

PB-I-7.pdf

 

Specyfikacje techniczne_budynek Muzeum

SPECYFIKACJE_TECHNICZNE.pdf

STWIORB_elektr.pdf

 

Dach_konstrukcja_-_rzut_połaci_dachu.pdf

Dach_konstrukcja_-_rzut_strychu_rys_2.pdf

Dach_konstrukcja_-_rzut_strychu_rys_3.pdf

Dach_konstrukcja_-_rzut_strychu.pdf

Elewacja_wschodnia.pdf

Elewacja_zachodnia.pdf

Projekt_budowlany.pdf

Projekt_zagospodarowania_terenu.pdf

Rzut_poddasza.pdf

 

Przedmiary

MUZEUM_KLUCZBORK_2020_PRZEDMIAR_ROBÓT.pdf

Przedmiar_robót-elektr.pdf

 

Decyzja_1.pdf

Decyzja_2.pdf

Decyzja_3.pdf

Decyzja_4.pdf

 

Dodano 01.12.2020 r.

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. "Remont dachu i poddasza w budynku Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku".jpg

 

Dodano 07.12.2020

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP.docx

 

Dodano 15.12.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

 

 

 

Dla niedowidzących

Wersja dla niedowidzących

BIP

Deklaracja dostępności

Wirtualny spacer

 
 

Informacje


adres  ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork

tel.  (77) 418 27 07

email  muzeum@kluczbork.pl

ie www.muzeum.kluczbork.pl

  Facebook: Dołącz do nas!

  Znajdź nas na Instagramie

Bilet normalny: 4,00 zł

Bilet ulgowy: 2,00 zł

W niedziele wstęp bezpłatny

 

Na ekspozycje plenerowe wstęp bezpłatny (od 1 lipca 2021 r.)

 

Oprowadzanie: niedziele i święta: 35,00 zł od grupy (grupa maksymalnie do 25 osób).

 

MUZEUM CZYNNE 

wtorek- piątek: 10:00 - 16:00*

niedziela: 10:00 - 14:00*

* UWAGA! Wstęp na ekspozycje najpóźniej 30 min przed zamknięciem Muzeum.