„Zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu poprzez remont budynku Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku oraz działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne”

3 września 2020 r. w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku  podpisano z Zarządem Województwa Opolskiego umowę o dofinansowanie, za sprawą której kolejne unijne środki trafią do Gminy Kluczbork. Umowa ta dotyczy realizacji projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu poprzez remont budynku Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku oraz działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014–2020, Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura. 

Z ramienia Województwa Opolskiego umowę podpisał Marszałek Województwa Pan Andrzej Buła oraz Członek Zarządu Województwa Opolskiego Pan Szymon Ogłaza natomiast Muzeum im. Jana Dzierżona reprezentowała Dyrektor Pani Izabella Gomułkiewicz oraz Pani Regina Przybynowska. Przedmiotowy projekt jest przedsięwzięciem partnerskim realizowanym przez Muzeum im. Jana Dzierżona oraz Gminę Kluczbork. Jego celem  jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych poprzez stworzenie warunków do intensywniejszego wykorzystania Muzeum im. Jana Dzierżona przez mieszkańców Kluczborka i nie tylko.  W wyniku realizacji projektu zostanie wykonany remont dachu i przebudowane poddasza budynku muzeum oraz działania z zakresu poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych.  Uzupełnieniem działań inwestycyjnych będzie szereg przedsięwzięć informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, w tym o charakterze niestandardowym, aktywizujących i angażujących w działania muzeum adresatów jego oferty.  Szacowane koszty kwalifikowane projektu opiewają na kwotę 648 667,97zł z czego dofinansowanie z UE to 299 999,96 zł.

Oficjalne podpisanie umowy

Dla niedowidzących

Wersja dla niedowidzących

BIP

Deklaracja dostępności

Wirtualny spacer

 
 

Informacje


adres  ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork

tel.  (77) 418 27 07

email  muzeum@kluczbork.pl

ie www.muzeum.kluczbork.pl

  Facebook: Dołącz do nas!

  Znajdź nas na Instagramie

Bilet normalny: 4,00 zł

Bilet ulgowy: 2,00 zł

W niedziele wstęp bezpłatny

 

Na ekspozycje plenerowe wstęp bezpłatny (od 1 lipca 2021 r.)

 

Oprowadzanie: niedziele i święta: 35,00 zł od grupy (grupa maksymalnie do 25 osób).

 

MUZEUM CZYNNE 

wtorek- piątek: 10:00 - 16:00*

niedziela: 10:00 - 14:00*

* UWAGA! Wstęp na ekspozycje najpóźniej 30 min przed zamknięciem Muzeum.