Informacje

REGULAMIN ZWIEDZANIA

REGULAMIN ZWIEDZANIA

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Zwiedzania Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku (zwany dalej Regulaminem) określa zasady zwiedzania Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku z siedzibą w Kluczborku przy ul. Zamkowej 10 (zwanym dalej Muzeum).
 2. Muzeum czynne jest dla zwiedzających od wtorku do piątku w godzinach 10.00-16.00 i w niedziele w godzinach od 10.00-14.00. Ostatni zwiedzający mogą wejść do Muzeum na pół godziny przed jego zamknięciem.
 3. W szczególnych przypadkach Dyrektor może udostępnić Muzeum do zwiedzania poza godzinami jego otwarcia.
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia dla zwiedzających w niektóre święta, dni okołoświąteczne oraz inne dni wskazane przez Dyrektora odrębnymi zarządzeniami.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania Muzeum, oferty edukacyjno-warsztatowej, usługi przewodnickiej oraz cennika dostępne są na stronie internetowej www.muzeum.kluczbork.ploraz w holu Muzeum.
 6. Wstęp bezpłatny lub wstęp za zniżką przysługuje osobom wymienionym w cenniku. Dokumenty uprawniające do otrzymania biletu bezpłatnego lub zakupu biletu zniżkowego należy okazać przed jego nabyciem.
 7. Kasa Muzeum przyjmuje płatność gotówką lub w formie bezgotówkowej w walucie polskiej. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi lub wymianie. Za zakupione bilety Muzeum może wystawić fakturę, chęć jej otrzymania należy zgłosić przed dokonaniem zakupu.
 8. Na ekspozycje plenerowe oraz w niedziele wstęp jest bezpłatny.
 9. Wykupienie biletu wstępu stanowi akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 10.  W salach wystawowych I piętra, w holu na parterze oraz na zewnątrz budynku
  (od frontu i od strony skweru) zainstalowane są kamery monitoringu wizyjnego, jakośrodek wspomagający utrzymanie bezpieczeństwa zbiorów i ekspozycji.Administratorem danych osobowych zwiedzającego jest Muzeum im. Jana Dzierżona
  w Kluczborku z siedzibą przy ul. Zamkowej 10, 46-200 Kluczbork
  (tel. 77/418-27-07). Szczegółowe informacje dotyczące RODOdostępne są na stronie internetowej www.muzeum.kluczbork.ploraz w holu Muzeum.

 

II. Zasady zwiedzania

 1. Na terenie Muzeum obowiązuje ruch pieszy, z wyłączeniem wózków dziecięcych
  i wózków inwalidzkich.
 2. Muzeum zwiedza się indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
 3. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i zaleceń wydawanych przez pracowników Muzeum.
 4. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Muzeum odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 5. Osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.
 6. Na czas zwiedzania Muzeum zwiedzający powinien pozostawić okrycie wierzchnie
  i bagaż, w szczególności walizki, plecaki, torby, parasole w holu Muzeum.
 7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe i wrażliwe przedmioty w odzieży lub bagażu pozostawione w holu Muzeum.
 8. Grupy zorganizowane (min. 10 osób) po uprzednim zgłoszeniu mogą być oprowadzone. W niedziele i inne dni wolne od pracy za usługę przewodnicką obowiązuje opłata, której wysokość jest określona w cenniku.
 9. Maksymalna liczba zwiedzających w grupie to 30 osób, grupy większe ze względów bezpieczeństwa muszą zostać podzielone. Maksymalna liczba uczestników zajęć warsztatowych to 25 osób. Za utrzymanie dyscypliny grupy podczas wizyty w Muzeum odpowiada jej opiekun.
 10. Grupy szkolne/dziecięce/młodzieżowe mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką nauczyciela/opiekuna, który towarzyszy grupie i jest odpowiedzialny za jej zachowanie podczas zwiedzania oraz zajęć edukacyjno-warsztatowych.
 11. Fotografowanie i filmowanie amatorskie bez dodatkowego oświetlenia, w tym lamp błyskowych i statywów jest dozwolone i bezpłatne. W szczególnych wypadkach Muzeum zastrzega sobie możliwość zakazu fotografowania wskazanych obiektów. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody osoby na nim przedstawionej.
 12. Zwiedzanie należy zakończyć o godzinie zamknięcia Muzeum.

 

III. Obowiązujące zakazy

 1. Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy:
  • bezwzględny zakaz: dotykania eksponatów i elementów architektury ekspozycyjnej, z wyjątkiem tych oznaczonych odpowiednim  symbolem graficznym,
  • filmowania lub fotografowania ekspozycji z użyciem statywu lub flesza,
  • wprowadzania i wnoszenia zwierząt, z wyłączeniem psa przewodnika,
  • wnoszenia i spożywania jedzenia lub napojów (dozwolone na terenie ekspozycji plenerowych), a także palenia tytoniu i e-papierosów,
  • wnoszenia przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu
   i bezpieczeństwu,
  • wchodzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • używania instrumentów muzycznych i sprzętów odtwarzających obraz i dźwięk, które mogłyby przeszkadzać innym zwiedzającym,
  • głośnego zachowania, biegania.

 

 1. Zgody Dyrektora Muzeum wymaga:
  • prowadzenie na terenie Muzeum działalności artystycznej i gospodarczej, w tym akwizycji,
  • organizowanie na terenie Muzeum zgromadzeń, akcji reklamowych, sesji fotograficznych,
  • prezentowanie na terenie Muzeum transparentów, symboli i emblematów,
  • wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty i ekspozycje muzealne Muzeum w celach innych niż do użytku własnego.

 

IV. Pozostałe postanowienia

 1. Zwiedzający odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez siebie podczas zwiedzania Muzeum.
 2. Uszkodzenie lub zniszczenie eksponatu lub elementów architektury ekspozycyjnej skutkuje koniecznością spisania protokołu.
 3. Muzeum stosuje w formie znaków słowno-graficznych informacje o wrażliwych treściach niektórych wystaw. Informacje takie zamieszczane są w pobliżu kasy Muzeum oraz na ekspozycji.
 4. Skargi  i wnioski można składać w formie pisemnej, przesyłając je na adres Muzeum lub drogą mailową na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SkargiSSttp://www.lifeisacartoon.com/

 

Dla niedowidzących

Wersja dla niedowidzących

BIP

Deklaracja dostępności

Wirtualny spacer

 
 

Informacje


adres  ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork

tel.  (77) 418 27 07

email  muzeum@kluczbork.pl

ie www.muzeum.kluczbork.pl

  Facebook: Dołącz do nas!

  Znajdź nas na Instagramie

Bilet normalny: 6,00 zł

Bilet ulgowy: 3,00 zł

W niedziele wstęp bezpłatny

 

Na ekspozycje plenerowe wstęp bezpłatny.

Oprowadzanie: niedziele i święta: 50,00 zł od grupy.

 

MUZEUM CZYNNE 

wtorek piątek: 10:00 –16:00*

niedziela: 10:00 – 14:00*

 

* UWAGA! Wstęp na ekspozycje najpóźniej 30 min przed zamknięciem Muzeum.

Dla grup zorganizowanych jest możliwość ustalenia innego terminu zwiedzania (uzgodnionego min. z dwutygodniowym wyprzedzeniem).