Informacje

MONITORING - KLAUZULA INFORMACYJNA

MONITORING
KLAUZULA  INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w obszarze monitoringu wizyjnego jest Muzeum im. Jana Dzierżona  w Kluczborku,  ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork, nr tel. 77 418 27 07, adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Jest nim  pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Państwa  dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego oraz ochrony mienia. Podstawami prawnymi przetwarzania są natomiast;
•    art. 114 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku z art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
•    art. 22² Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  
•    art.6 ust.1 lit. e. RODO – przetwarzanie danych osobowych w obszarze monitoringu wizyjnego w interesie publicznym.
4. Zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w pkt. 3  zakres danych osobowych w przypadku monitoringu wizyjnego obejmuje Państwa wizerunek.
5. Państwa dane osobowe (wizerunek) będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
6. Nie przekazujemy Państwa  danych osobowych poza teren Polski.
7. Okres przechowywania Państwa danych osobowych (wizerunku) w przypadku monitoringu wizyjnego w Muzeum wynosi 14-21 dni. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają usunięciu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu;
•    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
•    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

Dla niedowidzących

Wersja dla niedowidzących

BIP

Deklaracja dostępności

Wirtualny spacer

 
 

Informacje


adres  ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork

tel.  (77) 418 27 07

email  muzeum@kluczbork.pl

ie www.muzeum.kluczbork.pl

  Facebook: Dołącz do nas!

  Znajdź nas na Instagramie

Bilet normalny: 6,00 zł

Bilet ulgowy: 3,00 zł

W niedziele wstęp bezpłatny

 

Na ekspozycje plenerowe wstęp bezpłatny.

Oprowadzanie: niedziele i święta: 50,00 zł od grupy.

 

MUZEUM CZYNNE 

wtorek piątek: 10:00 –16:00*

niedziela: 10:00 – 14:00*

 

* UWAGA! Wstęp na ekspozycje najpóźniej 30 min przed zamknięciem Muzeum.

Dla grup zorganizowanych jest możliwość ustalenia innego terminu zwiedzania (uzgodnionego min. z dwutygodniowym wyprzedzeniem).