Deklaracja dostępności

Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabella Gomułkiewicz.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 774182707

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum im. Jana Dzierżona
 • Adres: ul. Zamkowa 10
  46-200 Kluczbork
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 774182707

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedzibą Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku jest budynek dawnego zamku, wpisany do rejestru zabytków. Wejście do budynku po wysokich schodach, schody również od strony skweru z wystawą plenerową Ule (dostępną dla zwiedzających z poziomu ulicy). Nieopodal budynku, przed siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Zamkowa 6), wzdłuż ulicy znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na wystawie plenerowej ustawione są tablice dostosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących z opisami czcionką braillowską (tablica zbiorcza przedstawiająca rozmieszczenie i opis ekspozycji plenerowej oraz tablice przedstawiajace wybrane sylwetki uli z opisem). W budynku brak windy oraz podjazdów. Muzeum proponuje wszystkim chętnym możliwość alternatywnego zwiedzania w postaci wirtualnego spaceru https://www.skanowanie.xyz/muzeum_kluczbork. Na parterze znajduje się punkt informacyjny oraz kasa, w której kupić można bilety i wydawnictwa. W celu poprawienia komunikacji zakupiono interkom kasowy (bez pętli indukcyjnej). Muzeum planuje zamontowanie dzwonków (przy schodach i przy bramie) umożliwiających wezwanie pracowników obsługi. Jeden z pracowników obsługi pełni rolę asystenta osób z niepełnosprawnościami. Przestronne sale wystawowe umiejscowione są na trzech kondygnacjach. Na parterze i I piętrze prezentowane są wystawy czasowe, wystawa stała Pszczelarstwo dawne i nowe oraz pracownia, w której odbywają się warsztaty dla grup zorganizowanych znajdują się na II piętrze. Warsztaty prowadzone są również na salach I piętra. Na wystawie stałej znajduje się kilka eksponatów przeznaczonych do dotykania. Aby ułatwić oprowadzanie dużych grup zakupiono wzmacniacze głosu dla pracowników oprowadzających (bez pętli indukcyjnej). Standardowe toalety usytuowane są na I piętrze. Poszczególne kondygnacje są oznakowane. W celu zapewnienia potrzebującym miejsc odpoczynku, relaksu i wyciszenia zakupiono pufy i siedziska. Przygotowano również stanowiska dla dzieci (kolorowanki, magiczny piasek). W Muzeum może poruszać się osoba niepełnosprawna z psem przewodnikiem, obecnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia

Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku deklaruje gotowość rozszerzania dostępności na kolejne obszary. Wystąpiono z wnioskiem do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie zaleceń konserwatorskich dla dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zalecenia zostały wydane 21.06.2023 r.

Dla niedowidzących

Wersja dla niedowidzących

BIP

Deklaracja dostępności

Wirtualny spacer

 
 

Informacje


adres  ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork

tel.  (77) 418 27 07

email  muzeum@kluczbork.pl

ie www.muzeum.kluczbork.pl

  Facebook: Dołącz do nas!

  Znajdź nas na Instagramie

Bilet normalny: 6,00 zł

Bilet ulgowy: 3,00 zł

W niedziele wstęp bezpłatny

 

Na ekspozycje plenerowe wstęp bezpłatny.

Oprowadzanie: niedziele i święta: 50,00 zł od grupy.

 

MUZEUM CZYNNE 

wtorek piątek: 10:00 –16:00*

niedziela: 10:00 – 14:00*

 

* UWAGA! Wstęp na ekspozycje najpóźniej 30 min przed zamknięciem Muzeum.

Dla grup zorganizowanych jest możliwość ustalenia innego terminu zwiedzania (uzgodnionego min. z dwutygodniowym wyprzedzeniem).