Konkurs dla dzieci i młodzieży

Konkurs na logo - technika dowolna - do udziału zapraszamy uczniów szkół podstawowych i średnich powiatu kluczborskiego, szczegóły w regulaminie. (Na plakacie geometryczne kształty w odcieniach żółtego, koralowego i turkusu).

REGULAMIN KONKURSU

na logo Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Logo Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest Muzeum im. Jana Dzierżona, ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork.

3. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów 65-lecia Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku i ma na celu promocję muzeum, zainteresowanie dzieci i młodzieży jego działalnością oraz rozbudzenie wyobraźni i kreatywności w działaniu.

4. Ogłoszenie konkursu następuje w dniu 21 czerwca 2024 r.  

II. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu kluczborskiego.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

- klasy I-III szkół podstawowych,

- klasy IV-VIII szkół podstawowych,

- szkoły ponadpodstawowe.

3. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w dowolnej technice i formacie, na temat „Logo Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku”.

4.Logo musi:

- zawierać znak graficzny oraz nazwę Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku;

- być niepowtarzalne, oryginalne i pomysłowe.

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do konkursu kilka prac, do których należy dołączyć informację z następującymi danymi autora: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania,
nr telefonu, klasa, szkoła.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r. na adres Organizatora, tj.: Muzeum im. Jana Dzierżona, ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora).

4. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Jednocześnie Organizator nie ma obowiązku odsyłania tych prac do nadawcy.

5. Za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu, Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności.

6. Wszystkie prace przechodzą na własność Organizatora.

IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATÓW 

1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa w ciągu 7 dni od daty składania prac. W skład Komisji wchodzić będą: Dyrektor i pracownicy merytoryczni Muzeum im. Jana Dzierżona, pracownik Gminy Kluczbork oraz artysta-plastyk.

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 13 września 2024 r. na stronie internetowej i fanpage Muzeum na facebooku. Laureaci zostaną też poinformowani telefonicznie.

3. Organizator przewiduje przyznanie nagród za zajęcie I, II, i III miejsca w każdej kategorii wiekowej.

4. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród zgodnie z decyzją podziału zaproponowaną przez Komisję Konkursową.

5. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród/wyróżnień.

6. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

7. Nagrody zostaną wręczone laureatom 20 września 2024 r. w siedzibie Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku.

8. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku.

9. Termin prezentowania wystawy pokonkursowej: wrzesień – listopad 2024 r.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania na wystawie, stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych i lokalnej prasie, tylko wybranych przez siebie prac.

V. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez Organizatora prac do druku w dowolnej liczbie publikacji i nakładzie, fotografii tych prac, umieszczania w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, prezentowania oryginalnych prac publicznie w ramach działalności organizatora.

2. Zgłoszenie pracy plastycznej do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dla potrzeb Konkursu, w tym m.in. na opublikowanie jego danych jako osoby uczestniczącej w Konkursie, w tym jako zdobywcy nagród (strona Organizatora: www.muzeum.kluczbork.pl, fanpage Organizatora na Facebook’u).

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku, ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork, nr tel. 77 418 27 07, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Muzeum są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej oraz fanpage Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku na Facebooku.

2. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo nie podanie ich spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

files/REGULAMIN_KONKURSU_1.pdf

 

 

Dla niedowidzących

Wersja dla niedowidzących

BIP

Deklaracja dostępności

Wirtualny spacer

 
 

Informacje


adres  ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork

tel.  (77) 418 27 07

email  muzeum@kluczbork.pl

ie www.muzeum.kluczbork.pl

  Facebook: Dołącz do nas!

  Znajdź nas na Instagramie

Bilet normalny: 6,00 zł

Bilet ulgowy: 3,00 zł

W niedziele wstęp bezpłatny

 

Na ekspozycje plenerowe wstęp bezpłatny.

Oprowadzanie: niedziele i święta: 50,00 zł od grupy.

 

MUZEUM CZYNNE 

wtorek piątek: 10:00 –16:00*

niedziela: 10:00 – 14:00*

 

* UWAGA! Wstęp na ekspozycje najpóźniej 30 min przed zamknięciem Muzeum.

Dla grup zorganizowanych jest możliwość ustalenia innego terminu zwiedzania (uzgodnionego min. z dwutygodniowym wyprzedzeniem).