Od 10 października 2018 r. prezentujemy wystawę pokonkursową zorganizowaną przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku, pod patronatem Starosty kluczborskiego, Burmistrza Kluczborka i Dyrektora Administracji Oświaty.


Wszystkie zaprezentowane na wystawie prace otrzymały nagrody i wyróżnienia.
19 października 2018 r. o godz. 11.00 zapraszamy na wernisaż i rozdanie nagród.

Kluczbork i okolice - fragment ekspozycji Kluczbork i okolice - nagrodzona praca

Kluczbork i okolice - fragment ekspozycji Kluczbork i okolice - fragment ekspozycji

ZAPRASZAMY!

Plakat wystawy Już od 8 września 2018 r. zapraszamy do zwiedzania ekspozycji Okruchy przeszłości... W drodze do niepodległej, która została przygotowana przez Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku dla uczczenia stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Data 11 listopada 1918 r. stanowi cezurę czasową ekspozycji, do której stworzenia wykorzystano skromne zasoby własne oraz zbiory prywatne. Trwająca długie 123 lata droga do wolnej Polski wiodła nie tylko przez pola bitewne powstań narodowych i Wielkiej Wojny, emigrację, konspirację, zsyłki i krwawe reperkusje. Pokolenia Polaków kroczyły do niej przez salony wypełnione dźwiękami muzyki, biblioteki z tomami wieszczów, gabinety z płótnami mistrzów na ścianach, a także wiodąc swoje zwyczajne życie. Co za tym idzie na wystawie obok militariów prezentowane są również monety i banknoty, dokumenty i bibeloty oddające klimat epoki. Tło tych okruchów przeszłości stanowią pocztówki z reprodukcjami malarstwa polskiego tworzonego ku pokrzepieniu serc, wysyłane głównie podczas I wojny światowej.

Wystawie towarzyszy film Przystanek niepodległość w reżyserii Zofii Kunert udostępniony przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.

W drodze do niepodległej - gablota z eksponatami W drodze do niepodległej - fragment ekspozycji W drodze do niepodległej - fragment ekspozycji

W drodze do niepodległej - fragment ekspozycji (okopy) W drodze do niepodległej - fragment ekspozycji

W drodze do niepodległej - gablota z eksponatami W drodze do niepodległej - gabloty z eksponatami

 W drodze do niepodległej - fragment ekspozycji W drodze do niepodległej - projekcja filmu

Grupy zorganizowane zapraszamy na warsztaty.

Warsztaty wykonywania patriotycznych pocztówek

Serdecznie zapraszamy - wystawa czynna do 11 listopada 2018 r.

Fragment ekspozycji i budynek Muzeum Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku serdecznie zaprasza na planszową wystawę objazdową Jan Cybis – „Po trzykroć malarz, po trzykroć poeta”
Ekspozycja została przygotowana przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, w ramach obchodów roku Jana Cybisa w województwie opolskim.

Jak dotąd wystawę zaprezentowano w Teatrze im. Jana Kochanowskiego, Muzeum Śląska Opolskiego, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego i Zespole Szkół Plastycznych w Opolu przy ul. Barlickiego.

Aktualnie zapraszamy na skwer koło budynku Muzeum.

Fragment ekspozycj Fragment ekspozycji Fragment ekspozycj