Muzeum, w miarę posiadanych środków, prowadzi działalność wydawniczą, której celem jest rozpowszechnianie informacji o Muzeum i jego wystawach, a także przybliżanie historii miasta i regionu.W Muzeum można kupić:  

  • informator Z przeszłości Kluczborka /wersja polska i niemiecka/ zawierający najważniejsze fakty historyczne dotyczące miasta,  
  • album Kluczbork na dawnej pocztówce /wersja polska i niemiecka/ dla kolekcjonerów starych pocztówek i miłośników miasta,  
  • informator o Kluczborku - Ślady minionych wieków,  
  • informator muzealny i informator o Patronie Muzeum w wersji polsko – angielsko – niemieckiej,
  • publikację jubileuszową Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku 1959 - 2009 ,
  • katalog wystawy stałej - Pszczelarstwo dawne i nowe
  • pocztówki,
  • świece woskowe.