• bilet normalny: 4,00 zł
  • bilet ulgowy: 2,00 zł
  • w niedziele wstęp bezpłatny

Oprowadzanie: niedziele i święta: 35,00 zł od grupy (grupa maksymalnie do 25 osób)*

Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość ustalenia innego terminu zwiedzania (uzgodnionego przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem).