KLAUZULA  INFORMACYJNA  DLA  KLIENTÓW MUZEUM  IM.  JANA  DZIERŻONA  W KLUCZBORKU

Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO") informujemy, że;

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku,  ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork, nr tel. 77 418 27 07, adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Muzeum są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia wzięcia udziału w organizowanych przez Muzeum wystawach, konkursach i imprezach kulturalno-edukacyjnych, jak również w celu zakupu, przejęcia daru, dokonania wpisu w księgach inwentarzowych i dokumentacji muzealnej. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. c i e. RODO – przetwarzanie danych osobowych z tytułu obowiązku prawnego oraz w interesie publicznym a także art.6 ust.1 lit. b. RODO – przetwarzanie w celu zawarcia umowy zakupu bądź przejęcia daru w związku z Ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko organy publiczne uprawnione do odbioru tych danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w przepisach szczegółowych w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Uprawnienia
W przypadku przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu;
•    prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
•    prawo do sprostowania (poprawiania) danych
•    prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”)
•    prawo do ograniczenia przetwarzania danych
•    prawo do przenoszenia danych
•    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
•    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Panu zgody przed jej wycofaniem
•    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
•    warunkiem zawarcia umowy zakupu lub przejęcia daru
•    dobrowolne  -  w przypadkach, w których wyrażono zgodę na przetwarzanie danych.

Informacja o profilowaniu
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.