Nowy Rok to czas podsumowań, podziękowań i snucia planów na przyszłość.  Ten miniony - 2023 - zapamiętamy jako czas spotkań z inspirującycmi ludźmi, tworzenia dla Was interesujacych wystaw oraz warsztatów, przy których często bawiliśmy się wspólnie. Dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzali, brali udział w organizowanych wydarzeniach i wspierali na co dzień.

Mamy nadzieję, że w tym roku również uda nam się zaskoczyć Was nowymi propozycjami i zechcecie spędzać u nas czas.

Dziękujemy!

Plansza z fotografiami przedstawiającymi wydarzenia i wystawy zorganizowane w 2023 r., oraz informacje: frekwencja - 7108 osób, 135 oprowadzonych grup, 22 wystawy czasowe

Plansza z fotografiami przedstawiającymi wydarzenia: wernisaże, warsztaty, lekcje muzealne zorganizowane w 2023 r., oraz informacje: 14 tematów lekcji muzealnych/warsztatów dla 117 grup, 15 wernisaży/spotkań, Noc Muzeów - 204 uczestników