Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I . . .


W Y S T A W Y  C Z A S O W E

• Bursztyn bałtycki i żywice świata
(grudzień 2017 – marzec 2018)
Wystawa ze zbiorów Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

• Polski teatr w obozach jenieckich Wermachtu (1939-45)
(grudzień 2017 – luty 2018)
Wystawa ze zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu


K O N K U R S

Szopki i ozdoby choinkowe (grudzień)

Do uczestnictwa zachęcamy uczniów szkół podstawowych. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w salach muzeum, a najciekawsze zostaną nagodzone.
27-28 listopada przyjmujemy prace.


W A R S Z T A T Y

Przed Bożym Narodzeniem zapraszamy na warsztaty wykonywania aniołów (grudzień 2017).

Dla niedowidzących

Wersja dla niedowidzących

Informacje


adres  ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork

tel.  (077) 418 27 07

email  muzeum_kluczbork@op.pl

ie www.muzeum.kluczbork.pl

  Facebook: Dołącz do nas!

Bilet normalny: 4,00 zł

Bilet ulgowy: 2,00 zł

W niedzielę wstęp bezpłatny

Oprowadzanie: niedziela i święta: 35,00 zł od grupy (grupa maksymalnie do 30 osób)

wtorek- piątek : 10.00 - 15.30

niedziela: 10.00 - 13.30

Uwaga - dla grup zorganizowanych istnieje możliwość ustalenia innego terminu zwiedzania (uzgodnionego przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem).