Plakat wystawy "Świat kobiety. Ślązaczka w rodzinie, kulturze i społeczeństwie (1850-1940)"

Od 30 października br. serdecznie zapraszamy na wystawę "Świat kobiety. Ślązaczka w rodzinie, kulturze i społeczeństwie (1850-1940)".


Ekspozycja przybliża realia, w jakich żyła, pracowała i świętowała Ślązaczka, w okresie od poł. XIX wieku do II wojny światowej. Dwanaście wyodrębnionych części wystawy kolejno prezentuje tematy związane z pracą domową, wychowaniem dzieci, obowiązkami rodzinnymi, czy oczekiwaniami społeczności wobec kobiet, którym nie zawsze potrafiły sprostać. Wystawa porusza również tematykę związaną z życiem religijnym i duchowym, obrzędowością rodzinną - od narodzin, przez wiek dziecięcy, dorastanie, zamążpójście, macierzyństwo, a wreszcie po starość i śmierć.
Jak pisze autorka ekspozycji - Elżbieta Oficjalska - koncepcja wystawy (...) została opracowana w oparciu o założenie istotnej roli kobiety w śląskiej rodzinie i społeczności lokalnej. Ważkość tej roli wynikała z "zakresu obowiązków" przynależnych kobiecie w gospodarstwie domowym, wpływu na wychowanie dzieci i kształtowanie otoczenia rodzinnego, ale też z jej udziału w życiu społeczności wiejskiej. Celem jest również odpowiedź na pytanie, jakie były oczekiwania w stosunku do kobiety w różnych stadiach życia - dziewczynki, panny, mężatki, matki, babki, "starej panny" - oraz jakie były pragnienia, aspiracje samych kobiet.


Serdecznie zapraszamy!

Grupy wcześniej zgłoszone - oprowadzamy po ekspozycji


Dzieciństwo - fragment ekspozycji Dziecko z zabawką - fotografia Wesele - fragment ekspozycji

Żona - matka - gospodyni - fragment ekspozycji Praca zawodowa - fragment ekspozycji Świat kobiety. Ślązaczka w rodzinie, kulturze i społeczeństwie (1850-1940) - fragment ekspozycji