Życie sportowe żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej w latach 1939-1945 - plakat wystawy

Juz od 7 grudnia zapraszamy na wystawę Życie sportowe żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej w latach 1939-1945 przygotowaną przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

Prawo do organizowania życia sportowego dawała jeńcom wojennym konwencja genewska z 27 lipca 1929 r. Władze niemieckie przestrzegały na ogół jej postanowień. Liczyły, iż zajęcia sportowe odwrócą uwagę jeńców od konspiracji oraz, że zwiększą ich wydajność w pracy przymusowej. Obozowe władze zezwalały więc na uprawianie wielu dyscyplin, z wyjątkiem takich, które wymagały użycia sprzętu, jaki mógł być później użyty w walce lub ucieczce, np. rzut oszczepem, szermierka, skok o tyczce. (Fragment tekstu pochodzący z ekspozycji).

Fragment ekspozycji Fragment ekspozycji

Fragment ekspozycji

Ekspozycja czynna dla zwiedzających tylko do 15 lutego 2019 r.